خدمات

Smart Control Valves

شرکت بین المللی انتقال فن غرب (IWTT) مفتخر است که در سال اقتصاد مقاومتی (تولید و اشتغال) و به منظور بهره مندی از ظرفیت های داخلی کشور، به منظور تامین نیازهای ضروری و استراتژیک مورد نیاز صنعت نفت که یکی از پروژه های خانواده ده گروه کالایی میباشد با انتقال تکنولوژی در حوزه کنترل ولو به ساخت داخل نمودن این محصولات به صورت انبوه اقدام نماید.
شرکت بین المللی انتقال فن غرب با همکاری شرکت سوئیسی Overseas Engineering AM Sàrl که دارای چندین دهه تجربه در ساخت انواع Control Valve،Desuperheater ، Mov، Regulator، Strainer و ... میباشد، اقدام به تولید کنترل ولوهای Smart Valves در کلاس­های 150-2500 و سایز 1/2 تا 16 اینچ در انواع متریال با بالاترین کیفیت بر اساس نیاز خاص کارفرمایان نموده است.

High Performance Test Bench for Control Valves 

ادامه مطلب
Single Ported Globe Control Valve Type S
Single Ported Globe Control Valves Type S are used in automatic and remote control systems to control flow of gases and liquids. Wide range of material and design versions make the valves widely sought-after in chemical industry, heat and power generation industry, paper industry, food industry, metallurgy and coal mining.

ادامه مطلب
Single Ported Globe Control Valve Type S1ASingle Ported Globe Control Valves Type S1A are used in automatic and remote control installations as flow control elements to adjust flow of liquids, steam and gases. Wide range of material and design versions makes the valves applicable in most demanding working conditions in power generation, petroleum chemistery, heating, chemical industry, metallurgy, etc.

ادامه مطلب
Single Ported Globe Control Valve Type S1BSingle Ported Globe Control Valves Type S1B are used in automatic and remote control installations as flow control elements to adjust flow of liquids, steam and gases. Wide range of material and design versions makes the valves applicable in most demanding working conditions in power generation, petroleum chemistery, heating, chemical industry, metallurgy, etc.

ادامه مطلب
Three Way Control Valve Type S3Three Way Control Valves Type S3 are used in automatic systems and remote control systems as flow control elements to adjust flow of liquids and gases. Type S3M is designed to mix two streams of medium, where as type S3R is designed to split one stream into two. Recommended for application in city-heating and HVAC systems and many branches of industry. They can be delivered with P/R actuators (basic option) or with P1/R1; P3/R3 actuators (upon request) electric actuators, handwheels type 20 or with no drives.
 

ادامه مطلب
Rotary Plug Control Valve Type S33Rotary Plug Control Valves S33 represent the design of valves, where change in flow ratio is achieved through eccentrically set rotary plug. Such structures are particularly useful for control of flow under heavy-duty conditions, with high probability of cavitation and erosion. High rangeability (200:1) and wide range of material and design variants make them ideal for application in many branches of industry, such as power generation, metallurgy, chemical and petroleum industry, food industry, paper industry, etc.

ادامه مطلب
Double Ported Globe Control Valve Type S10The Valves Type S10 with pressure balanced plug are used as final flow control valves (units) for automatic and remote control systems. They can be applied to adjust flow of fluids in various industries, such as chemical plants, steelworks, shipyards, etc.

ادامه مطلب
Diaphragm Multi Spring Pneumatic Actuator Type P/R


The multi spring pneumatic membrane / diaphragm actuators of P/R type are applied for control operation of control valves and other positioning elements in industrial automatic systems.
 

ادامه مطلب
Piston Desuperheater Type ST-1The Piston Desuperheater is used for steam temperature control systems in industry and power engineering. It offers important advantages, including perfect atomization of water and high rangeability.

ادامه مطلب
Self Actuating Regulator Type SNR 1
Regulators SNR1 are used to control preset pressure in process installations connected to regulator valve outlet. Regulators are applied in heating systems, in industrial processes with cold and hot water, steam, air and non-flammable gases.

ادامه مطلب